Siden er under vedlikehold.
Dersom du trenger å kontakte oss kan du finne informasjon under:

Adresse
Gate 1 nr. 234, 6700 Måløy

Telefon
919 05 160

E-post
post@vest-industrivask.no

Org. nr.
913 073 754